• VSTUPNÉ VYŠETRENIE + základná terapia 2h 120 €
  • Vstupné vyšetrenie + základná terapia dieťa do 6r. 1,5h 90 €
  • Vstupné vyšetrenie + základná terapia dieťa do 3r. 1h 60 €
  • NÁSLEDNÁ terapia 1,5 h 70 €
  • NÁSLEDNÁ terapia 1h 50 €
  • NÁSLEDNÁ terapia 2h 80 €
  • ODVYKANIE OD FAJČENIA 1h 50 €
  • ENERGETICKÉ LIEČENIE REIKI: 1h 50 € / 1,5h 70 €
  • EMOČNÝ ODBLOK: 1,5h 70€
  • KONZULTÁCIA TELEFONICKY 30 min/ 25 €

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0907 491 630 alebo emailom: info@biolekarka.sk

Záväzný termín Vám bude potvrdený po uhradení sumy za diagnostiku resp. terapiu bankovým prevodom na náš účet vo VÚB banke vopred na základe faktúry, ktorú Vám pošleme.

IBAN: SK13 0200 0000 0037 4521 6758 

Variabilný symbol: číslo faktúry 

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Upozornenie: Zmenu alebo zrušenie termínu je potrebné oznámiť telefonicky alebo emailom najneskôr 24h pred rezervovaným termínom. V prípade neskoršej zmeny alebo zrušenia termínu je poplatok 50% z pôvodnej sumy za termín.

V prípade nedostavenia sa na termín bez oznámenia je poplatok 100% zo sumy za termín. Ďakujeme za pochopenie.