BIOREZONANCIA

 • JE ENERGETICKO-REGULATÍVNA MEDICÍNA
 • JE DIAGNOSTICKÁ A ZÁROVEŇ AJ TERAPEUTICKÁ METÓDA
 • RIEŠI PRÍČINY OCHORENÍ, NIE IBA PRÍZNAKY
 • JE NEINVAZÍVNA A BEZBOLESTNÁ, BEZ VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV
 • DETOXIKUJE A HARMONIZUJE VAŠE TELO, KTORÉ SI VĎAKA TOMU OBNOVUJE SCHOPNOSŤ SAMOLIEČENIA 
 • PRACUJEM SO ŠPECIÁLNYM NEMECKÝM PRÍSTROJOM BICOM OPTIMA NAJNOVŠEJ GENERÁCIE, KTORÝ PATRÍ K ŠPIČKE MEDZI BIOREZONANČNÝMI PRÍSTROJMI
AK SA NAŠE TELO NEUSTÁLE REGENERUJE, PREČO  PO REGENERÁCII, "VÝMENE" OPOTREBOVANÝCH BUNIEK ZA NOVÉ, CHOROBA STÁLE PRETRVÁVA?
 
LEBO TAM STÁLE FREKVENČNE PORUCHA VIBRUJE.
INFORMAČNE TAM CHOROBA ZOSTÁVA A BUNKY SI TÚTO INFORMÁCIU AJ PRI OBNOVOVANÍ "ODOVZDÁVAJÚ".
 
ABY MOHLO DÔJSŤ K VYLIEČENIU, MUSÍ SA ZMENIŤ INFORMÁCIA, TJ. FREKVENCIA.
 
POMOCOU BIOREZONANČNÉHO PRÍSTROJA BICOM OPTIMA SÚ TIETO FREKVENCIE SNÍMANÉ Z CELÉHO ORGANIZMU.
 
POTOM SÚ TERAPEUTICKY POSIELANÉ LIEČIVÉ FREKVENCIE.
 KEĎ DÔJDE K ZMENE FREKVENCIE, KTORÁ SPÔSOBOVALA NEUSTÁLE "ODOVZDÁVANIE SI CHOROBNEJ INFORMÁCIE" ZO STAREJ BUNKY NA NOVÚ, NOVÁ BUNKA UŽ INFORMÁCIU O CHOROBE NEDOSTANE.

PRETO MÔŽE FUNGOVAŤ AKO ZDRAVÁ BUNKA.

A KEĎ JEDNOTLIVÉ BUNKY FUNGUJÚ SPRÁVNE, TAK SA MÔŽE UZDRAVIŤ CELÝ ORGÁN A CELÝ ORGANIZMUS.

V ČOM VÁM MÔŽE BIOREZONANCIA POMÔCŤ

 • akútne aj chronické problémy
 • posilnenie energetickej a psychickej rovnováhy
 • harmonizácia a detoxikácia organizmu
 • eliminácia alergických záťaží
 • odstránenie vírusov, baktérií, plesní a parazitov z tela
 • migrény, menštruačné a iné druhy bolestí
 • akútne a chronické zápaly sliznice tráviaceho systému
 • zbavenie sa chuti na cigarety, alkohol
 • zbavenie sa chuti na sladké, chudnutie
 • neurodermatitída
 • hormonálna nerovnováha
 • posilnenie imunity
 • nedostatok minerálov a vitamínov v tele
 • autoimunitné poruchy
 • reumatické problémy

PRINCÍP BIOREZONANCIE

Bunky nášho tela vytvárajú jemné elektrické impulzy, ktorými komunikujú s ostatnými bunkami. Bunky nepretržite vysielajú a zároveň odpovedajú na tieto impulzy resp. signály. Tieto signály sú vo forme vibrácií, pričom vibrácia buniek u chorej osoby sa líši od zdravej. Vibrácie bunky, ktorá je zanesená záťažovými látkami ako napr. baktériami, toxínmi, ťažkými kovmi, atď, majú takisto odlišnú štruktúru, než je to u zdravej správne fungujúcej bunky.

 

Teoretické základy biorezonančnej metódy Bicom potvrdzuje prax a najnovšie poznatky v kvantovej fyzike a biofyzike. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice časticový a zároveň aj vlnový charakter.

To znamená, že každá substancia, hmota – teda aj každá bunka, každá časť tela, ale tiež vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. - má aj vlnový charakter, čiže elektromagnetické vyžarovanie. Každá substancia má podľa svojich vlastností určitú typickú vlnovú dĺžku resp. frekvenciu s celkom individuálnou charakteristikou. 

Naše telo môže bez problémov fungovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami (rezonancia). Podľa výskumu biofotónov bunky spolu komunikujú prostredníctvom „svetelných bleskov“ (vyžarovanie fotónov) – vymieňajú si informácie pomocou určitých frekvencií. Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať zdravej komunikácii medzi bunkami.

V zdravom tele funguje výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka, resp. každá časť tela, plniť svoju úlohu. Pokiaľ je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchle prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch duševného stavu, poklesu výkonnosti, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi príznakmi. Tie sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (to je často podmienené dedičnosťou).

Mimobunková tekutina ľudského tela nie je len vyživovacie médium buniek. Slúži tiež ako „zvláštna skládka odpadu“ pre zaťažujúce látky, pokiaľ sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň, žlčník, obličky, črevo, koža atď. preťažené. A pretože voda je okrem toho optimálny register informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre klasické laboratórne metódy ľahko prístupná.

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť takéto záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované a následne odstránené z organizmu. Prístroj Bicom Optima tu ponúka úžasnú pomoc. Pomocou biorezonancie prístrojom Bicom Optima je možné zistiť, aké záťaže môžu viesť k poruchám (napr. baktérie, vírusy, plesne, parazity, elektrický smog, materiály používané v zubnej medicíne, alergény, atď.). Po diagnostike záťaží je možné ich pomocou prístroja Bicom Optima odstrániť z organizmu.

Vlastná telesná regulácia môže byť vďaka odstráneniu záťaží prostredníctvom biorezonančnej metódy Bicom podporovaná a urýchľovaná.

Po uvoľnení a vylúčení záťažových látok pomocou prístroja Bicom Optima sa organizmus dostáva opäť do rovnováhy a je schopný poradiť si s ďalšími škodlivými látkami, ktoré sa v životnom prostredí nachádzajú a neustále s nimi prichádzame do kontaktu. Keď však komunikácia medzi bunkami môže opäť neobmedzene prebiehať, organizmus sa dokáže sám zbavovať škodlivín a tým si udržiavať zdravie a vitalitu.

Upozornenie: Biorezonancia patrí do oblasti alternatívnej medicíny. Nenahrádza starostlivosť a liečbu Vašim ošetrujúcim lekárom.