Biolekárka MUDr. Naďa Šoltýsová

Medicínu, odbor Všeobecné lekárstvo, som vyštudovala na Lekárskej fakulte v Bratislave. Už veľa rokov aktívne pomáham ľuďom rôzneho veku zlepšovať kvalitu ich života. Vždy ma zaujímalo, ako čo najlepšie využiť moje odborné znalosti z tzv. západnej medicíny a spojiť ich s alternatívnou formou, ktorá by ľuďom naozaj pomohla prísť na koreň ich ťažkostí, zbaviť sa ich a najmä predchádzať im.

Po absolvovaní viacerých intenzívnych meditačných kurzov, vzdelávaní v energetických spôsoboch liečenia a záujmu o čínsku medicínu, som objavila biorezonanciu a jej veľké možnosti, ktoré človeku poskytuje. Vďaka biorezonancii som sa, okrem iného, zbavila mojej obmedzujúcej 20 rokov trvajúcej alergie na orechy a palinu. Preto som sa rozhodla pomocou biorezonancie pomáhať aj Vám. Stala som sa biolekárkou, aby som mohla pomôcť aj Vám žiť zdravý a harmonický život.

Teším sa na Vás!