• Dospelí:
 • Vstupné vyšetrenie + základná terapia 2h/ 100 €
 • Následná terapia 1,5 h/ 70 €
 • Následná terapia 1h/ 45 €
 • Deti do 15 r. a dospelí nad 65 r. :
 • Vstupné vyšetrenie + základná terapia 2h/ 90 €
 • Následná terapia 1,5h/ 60 €
 • Následná terapia 1h/ 40 €
 • Odvykanie od fajčenia:
 • Odvykanie od fajčenia 1h/ 50 €
 • Konzultácia:
 • Konzultácia telefonicky / cez Skype 30 min/ 25 €

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0917 124 784 alebo emailom: info@biolekarka.sk

Záväzný termín Vám bude potvrdený po uhradení sumy za diagnostiku resp. terapiu bankovým prevodom na náš účet vo VÚB banke VOPRED na základe faktúry, ktorú Vám pošleme.

IBAN: SK13 0200 0000 0037 4521 6758 

Variabilný symbol: číslo faktúry 

Poznámka: Vaše meno a priezvisko