• VSTUPNÉ VYŠETRENIE + základná terapia 2h 135 €
 • Vstupné vyšetrenie + základná terapia dieťa do 6r. 1,5h 95 €
 • Vstupné vyšetrenie + základná terapia dieťa do 3r. 1h 60 €
 • NÁSLEDNÁ terapia 1,5 h 85 €
 • NÁSLEDNÁ terapia 1h 60 €
 • NÁSLEDNÁ terapia 2h 105 €
 • Energetické liečenie REIKI 1h 60 €
 • Energetické liečenie AROLO 1h 80 €
 • Odvykanie od fajčenia 1h 60 €
 • Uvoľnenie emocionálnych záťaží 1,5h 85 €
 • Uvoľnenie emocionálnych záťaží 1h 60 €
 • Konzultácia TELEFONICKY 30 min/ 25 €

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0907 491 630 alebo emailom: info@biolekarka.sk

Záväzný termín Vám bude potvrdený po uhradení sumy za diagnostiku resp. terapiu bankovým prevodom na náš účet vo VÚB banke vopred na základe faktúry, ktorú Vám pošleme.

IBAN: SK13 0200 0000 0037 4521 6758 

Variabilný symbol: číslo faktúry 

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Upozornenie: Zmenu alebo zrušenie termínu je potrebné oznámiť telefonicky alebo emailom najneskôr 24h pred rezervovaným termínom. V prípade neskoršej zmeny alebo zrušenia termínu je poplatok 50% z pôvodnej sumy za termín.

V prípade nedostavenia sa na termín bez oznámenia je poplatok 100% zo sumy za termín. Ďakujeme za pochopenie.