• VSTUPNÉ BIOREZONANČNÉ VYŠETRENIE + základná terapia 2h 120 €
  • DIEŤA do 6r., VIAC ČLENOV RODINY individuálna cena 
  • ODVYKANIE od fajčenia 1h   50 €
  • Diagnostika a liečenie systémom AROLO TIFAR   1h 70 €   (1,5h 90€)
  • Uvoľnenie emocionálnych záťaží   1,5h  70 €
  • Konzultácia TELEFONICKY 30min/ 25 €

 

Cenník platný od 1.3. 2024

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0907 491 630 alebo emailom: info@biolekarka.sk

Záväzný termín Vám bude potvrdený po uhradení sumy za diagnostiku resp. terapiu bankovým prevodom na náš účet vo VÚB banke vopred na základe faktúry, ktorú Vám pošleme.

IBAN: SK13 0200 0000 0037 4521 6758 

Variabilný symbol: číslo faktúry 

Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Upozornenie: Zmenu alebo zrušenie termínu je potrebné oznámiť telefonicky alebo emailom najneskôr 24h pred rezervovaným termínom. V prípade neskoršej zmeny alebo zrušenia termínu je storno poplatok 50% z pôvodnej sumy za termín.

V prípade nedostavenia sa na termín bez oznámenia je storno poplatok 100% zo sumy za termín. Ďakujeme za pochopenie.