unava

Články pre štítok unava
3.1. 2024

Prečo (nie) ste zdraví?

To, že všetko je energia uznala veda už dávno. Aj naše telo, emócie, myšlienky a všetko čo nás obklopuje a prijímame vo forme stravy, výživových doplnkov, slnečného svetla, názorov, myšlienok, je energia. Podľa zákona zachovania energie, energia nevzniká ani nezaniká, len sa premieňa. Aj to, čo prijímame z okolia sa v určitej miere premení na naše telo, lebo niečo z toho...