AROLO TIFAR

AROLO TIFAR je jedinečný systém energetickej analýzy, ktorý umožňuje terapeutovi určiť, na ktorej úrovni sa nachádza pôvod choroby, poruchy, problému v živote. Či je to na fyzickej/hmotnej, energetickej, emocionálnej/psychickej, mentálnej alebo spirituálnej úrovni. Umožňuje diagnostikovať nesprávne vnútorné energetické štruktúry a vyhľadať orgán, ktorý má problém.

AROLO TIFAR je výnimočná energeticko – diagnostická a liečebná metóda, ktorá veľmi rýchlo a efektívne dovolí lokalizovať presnú príčinu chorôb a identifikovať karmické procesy. Dovolí zistiť informáciu o stave osoby v podstate za pár minút. Naviac vďaka mimoriadnej presnosti môžeme ponúknuť pacientovi vysoko efektívny spôsob liečenia.

AROLO TIFAR je energetická metóda, pri ktorej sa využíva testovanie pomocou jemného poklepu čela a liečenie s využitím programovaných horských krištáľov. Pomocou testovania nájdeme hladinu príčiny, z ktorej nerovnováhy vychádzajú problémy a ťažkosti klienta. Keď určíme hladinu príčiny, energeticky ju ošetrujeme. Následne energeticky pôsobíme aj na hladiny symptómov. Týmto odstránime nerovnováhy a zharmonizujeme celý systém. Zdravotné ťažkosti a životné problémy, ktoré potrebuje klient riešiť, sa začnú odstraňovať.

Vďaka systému AROLO TIFAR môže terapeut rozlišovať medzi príčinou a príznakom. Je to veľmi dôležité, lebo príznak, symptóm väčšinou viditeľný je (choroba, ťažkosti, reakcie), ale príčina často nie je zrejmá. Preto, keď pri AROLO TIFAR testovaní nájdeme hladinu príčiny, pomôže to klientovi pochopiť faktory, ktoré viedli k problému. Je nesmierne dôležité, že práve svojím pochopením sa klient tiež zapojí do procesu liečenia.

Metóda AROLO TIFAR umožňuje analýzu a zároveň ošetrenie daného problému. Ukáže, na ktorej hladine je príčina ťažkostí, t.j. odkiaľ pramenia príznaky a následne pomocou AROLO TIFAR energetického liečenia sa príčina ťažkostí a príznakov odstraňuje.

AROLO TIFAR je starodávny liečiteľský systém atlantských majstrov znovuobjavený nemeckým liečiteľom a duchovným učiteľom F.E. Eckardom Strohmom. Umožňuje nájsť príčinu ochorenia alebo problému a zároveň ju aj liečiť.

Tento diagnostický systém veľmi účinne dopĺňa klasickú medicínu. Dokáže veľmi rýchlo prísť na pôvod problému a efektívne ho ošetriť.

Alternetívna medicína vníma človeka celkovo, neoddeľuje jednotlivé aspekty jeho života. Pomáha mu na ceste k plnohodnotnému životu naplneného zdravím a spokojnosťou. AROLO TIFAR je veľmi hlbokým a efektívnym spôsobom liečenia, ktorý nás navracia do rovnováhy na všetkých úrovniach.

Zdravie je základ a pre zdravie je najdôležitejšie byť v súlade sám so sebou.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.