AROLO je starodávny liečiteľský systém atlantských majstrov znovuobjavený nemeckým liečiteľom a duchovným učiteľom F.E. Eckardom Strohmom. Umožňuje nájsť príčinu ochorenia alebo problému a zároveň ju aj liečiť.

AROLO je jedinečný systém analýzy, ktorý umožňuje terapeutovi určiť, na ktorej úrovni sa nachádza pôvod choroby, poruchy, problému v živote. Či je to na fyzickej/hmotnej, energetickej, emocionálnej/psychickej, mentálnej alebo spirituálnej úrovni.

AROLO je energetická metóda, pri ktorej sa využíva kineziologické testovanie klienta. Testuje sa svalový tonus paže, pri použití špeciálnych kódov, tzv. mudier. Pošleme tak signál do mozgu a následne kineziologickým testom získame odpoveď.

Pomocou kineziologického testovania nájdeme hladinu príčiny, z ktorej nerovnováhy vychádzajú problémy a ťažkosti klienta. Keď určíme hladinu príčiny, energeticky ju ošetrujeme. Následne energeticky pôsobíme aj na hladiny symptómov. Týmto odstránime nerovnováhy a zharmonizujeme celý systém. Ťažkosti a problémy, ktoré potrebuje klient riešiť sa začnú odstraňovať.

Vďaka systému AROLO môže terapeut rozlišovať medzi príčinou a príznakom. Je to veľmi dôležité, lebo príznak, symptóm väčšinou viditeľný je (choroba, ťažkosti, reakcie), ale príčina často nie je zrejmá. Preto, keď pri AROLO testovaní nájdeme hladinu príčiny, pomôže to klientovi pochopiť faktory, ktoré viedli k problému. Je nesmierne dôležité, že práve svojím pochopením sa klient tiež zapojí do procesu liečenia.

Metóda AROLO umožňuje analýzu a zároveň ošetrenie daného problému. Ukáže, na ktorej hladine je príčina ťažkostí, t.j. odkiaľ pramenia príznaky a následne pomocou AROLO energetického liečenia sa príčina ťažkostí a príznakov odstraňuje.

Tento diagnostický systém veľmi účinne dopĺňa klasickú medicínu. Dokáže veľmi rýchlo prísť na pôvod problému a veľmi efektívne ho ošetriť.

Alternetívna medicína vníma človeka celkovo, neoddeľuje jednotlivé aspekty jeho života. Pomáha mu na ceste k plnohodnotnému životu naplneného zdravím a spokojnosťou. AROLO je veľmi hlbokým a efektívnym spôsobom liečenia, ktorý navracia do rovnováhy na všetkých úrovniach.

Zdravie je základ a pre zdravie je najdôležitejšie byť v súlade sám so sebou.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.