BUNKOVÉ SOLI PODĽA Dr. SCHÜSSLERA

Pri mojej práci využívam aj bunkové soli. Pomocou Biorezonančného vyšetrenia zistím, ktoré z týchto solí klient potrebuje a odporučím mu užívanie. V praxi bunkové soli veľmi pomáhajú pri mnohých problémoch a preto postupne napíšem aj články o účinkoch a použití jednotlivých solí. Niekedy sa stretávam s tým, že ľudia sú prekvapení, ako môžu bunkové soli fungovať, keď je v tabletke také malé množstvo daného minerálu, preto vám v tomto článku priblížim, čo vlastne bunkové soli sú a ako fungujú.

Čo sú bunkové soli?

Bunkové soli sú tkanivové soli. Sú to základné minerálne živiny potrebné pre život.

Dr. Schüssler ako prvý publikoval 12 základných minerálnych solí. Schüsslerove bunkové soli v podstate nie sú minerálnymi látkami v bežnom slova zmysle. Zvláštne na nich je, že sú potencované a preto pôsobia v organizme ako minerálne bunkové funkčné prostriedky. Je v nich vždy vzájomne spojený zásaditý prvok s prvkom kyslým. Spojením zásaditej látky s kyslou (napr. Calcium phosphoricum  – vápnik je zásada a hydrogenfosforečnan kyselina) nemusí organizmus vytvárať túto kombináciu sám z jednotlivých prvkov. Preto sú minerálne soli podľa Dr. Schüsslera pre organizmus veľmi účinné.

Bunkové soli podľa Dr. Schüsslera uplatňujú svoje účinky ako funkčné prostriedky v medzibunkovom taknivovom moku, v bunkových membránach alebo bezprostredne priamo v bunke. Nemusia byť najprv spracované tráviacim traktom. Zlepšujú aj vstrebávanie týchto minerálnych látok z potravín. 

Aký je rozdiel medzi Schüsslerovými bunkovými soľami a homeopatiou?

Kým bunkovými soľami podľa Schüsslera sú človeku dopĺňané chýbajúce minerálne látky na úrovni funkčných prostriedkov, v homeopatii sa hľadá liek podľa princípu podobnosti. Pri homeopatii sa často používajú aj látky, ktoré sa v organizme nevyskytujú. Pri Schüsslerových soliach ide výlučne o substancie, ktoré sú v zdravom organizme dostatočne prítomné a to vo vyváženom pomere. Užívané dávky sa v homeopatii a biochémií podstatne líšia. V homeopatii sa pracuje buď s alkoholovým roztokom, granulami alebo guličkami (globulami), kým v biochémií sa používajú tabletky alebo pastilky s hmotnosťou 0,25 g. Približne 15 homeopatických guličiek zodpovedá jednej biochemickej pastilke. Preto pri užívaní Solí podľa Dr. Schüsslera je v porovnaní s užívaním homeopatie užívané oveľa väčšie množstvo iónov, aj keď sa jedná o tú istú potenciu.

Úlohou homeopatických prípravkov je podráždiť organizmus, aby zareagoval a zahájil potrebné opravy alebo proces uzdravovania. Bunkovými soľami sú dopĺňané chýbajúce funkčné prostriedky užívaním malého množstva tohto minerálu.

Biochémia a homeopatia by nemali pôsobiť proti sebe. Biochémia v žiadnom prípade nie je zjednodušenou homeopatiou. Sú to dve rôzne a pritom svojbytné terapie s rôznymi uhľami pohľadu, ktoré sa môžu vzájomne obohacovať a dopĺňať.

Spracované podľa Minerální soli Dr. Schüsslera, Kellenberger R., Kellenberger Ch., Kopsche F.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.